Veel gestelde vragen

Begrafenis

-Na hoeveel dagen moet een overledene begraven worden?
Uiterlijk 6 werkdagen na het overlijden moet iemand begraven (of gecremeerd) worden.

-Mag ik zonder kist worden begraven?
Ja, u mag ook begraven worden in bij voorbeeld een lijkwade. Wel zijn er eisen waaraan een lijkomhulsel zoals een wade moet voldoen. Deze eisen vindt u in het Lijkomhulselbesluit. Er mag ook zonder lijkomhulsel worden begraven.

– Mag ik elk soort monument op een graf zetten?

Nee, begraafplaatsen hebben regels waar monumenten aan moeten voldoen qua hoogte, breedte en soms ook materiaal. Op sommige begraafplaatsen mogen alleen staande stenen, op andere begraafplaatsen alleen liggende stenen.

– Wanneer wordt een graf verwijderd?
Bij graven voor 10 jaar gaat het om algemene graven. Bij eigen graven zou het om een termijn van minstens 20 jaar zijn en krijgt de rechthebbende van het graf altijd bericht dat de termijn afloopt. Overigens is het nooit mogelijk om een algemeen graf te verlengen. Als u het graf wilt behouden, moet betrokkene in een nieuw eigen graf worden herbegraven. Maar dat kan eigenlijk altijd probleemloos.

– Wat is een algemeen graf?

In een algemeen graf ligt een aantal willekeurige overledenen bij elkaar, op volgorde van binnenkomst. Zo’n graf is aan de bovenkant te herkennen aan de verschillende kleine stenen dicht bij elkaar op één plaats. De overledenen worden in ‘volgorde van binnenkomst’ begraven. De grafrechten gelden voor tien jaar en kunnen niet worden verlengd. Algemene graven mogen na tien jaar door de houder van de begraafplaats geruimd worden; nabestaanden hoeven daarvan niet in kennis te worden gesteld. Meestal worden algemene graven echter pas geruimd als ruimtegebrek dreigt of wacht een begraafplaats tot alle graven op een veld in een keer geruimd kunnen worden.

Crematie

-Mogen wij zelf de kist binnendragen ?
Ja, het is zelfs aan te raden. Het geeft een extra dimensie aan het afscheid.

-Wanneer kunnen nabestaanden over de as beschikken?
Na een maand (een wettelijk vastgelegde termijn) kan de as ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever van de crematie (niet aan een ‘willekeurig’ familielid). Die kan opdracht geven tot verstrooiing, bijzetting, of de asbus mee naar huis nemen om thuis te bewaren of zelf ergens te verstrooien.