Wat zijn de verkeersregels voor de rouwstoet?

Je rijdt rustig op de weg en nadert een kruispunt. Er zijn geen verkeerslichten en een rouwstoet kruist je pad. Je kan ertussendoor, maar je twijfelt. Je hebt het wel gehad op je theorie-rijexamen, maar hebt geen idee. Wat waren ook alweer de verkeersregels bij een rouwstoet?

Hoe herken je een rouwstoet?

Een rouwstoet heeft in Nederland een speciaal herkenningsteken waaraan alle verkeersdeelnemers een rouwstoet kunnen herkennen. Het gaat om een zwarte vlag met witte reflecterende strepen. De vlaggen moeten aan de linker- en rechterkant van de begrafenisauto’s en particuliere volgauto’s bevestigd worden.

Een rouwstoet met vlaggen

Op een gelijkwaardige kruising of splitsing (dus zonder verkeerslichten, voorrangsborden of haaientanden) mag je de rouwstoet niet doorsnijden. Dit betekent dat je de rouwauto en alle de volgauto’s van de rouwstoet moet laten voorgaan, ongeacht van welke kant de rouwstoet komt.

Rij je op een voorrangsweg of rotonde en komt er een rouwstoet vanuit een zijweg, dan mag je deze rouwstoet in principe doorsnijden. Maar je toont wel fatsoen als je ook in dit soort situaties de rouwstoet voor laat gaan. Zorg er altijd voor dat het overige verkeer niet in gevaar brengt.

Wil je als voetganger of fietser een zebrapad of de weg oversteken maar nadert er een rouwstoet, dan moet je wachten tot deze voorbij is. Overtreding van deze voorrangsregels levert een boete van € 60,- euro op.
De bovengenoemde voorrangsregels gelden niet officieel bij een rouwstoet zonder vlaggen, maar toon respect voor je medemens en wacht even.

Zelf onderdeel van een rouwstoet

Als je zelf onderdeel bent van de rouwstoet. Als je met de auto meerijdt in een rouwstoet, geldt het volgende voor jou: Op gelijkwaardige kruisingen, zonder verkeerslichten, voorrangsborden of haaientanden , heb je voorrang op andere weggebruikers. Ongeacht van welke kant je komt (zie hiernaast).

Maar…..

Op voorrangskruisingen, rotondes, kruispunten met verkeerslichten, invoegstroken en uitritten gelden voor jullie de normale verkeersregels. Dus moet je altijd stoppen voor een rood verkeerslicht. En voorrang verlenen aan verkeer op een voorrangsweg of rotonde.
Let op
Deze vlaggen ontvangt je van de begrafenisondernemer en mogen alleen gebruikt worden om de overledene naar de begraafplaats of het crematorium te
begeleiden.

Daarna gaan de vlaggen terug naar de begrafenisondernemer en gelden weer de normale verkeersregels.

Bron: Rijksoverheid.nl

Meer nieuws

Corona uitvaart
Nieuws

Coronavirus en uitvaarten Hoe zit het met uitvaarten tijdens het coronavirus? Een vraag die vaak wordt gesteld. In onderstaande bericht wordt dit toegelicht door het