Werkwijze

Gesprek vóór het overlijden
Op verzoek bieden wij de mogelijkheid van een gesprek vóór het overlijden. Het geeft u zekerheid dat uw persoonlijke wensen worden uitgevoerd na uw overlijden. U kunt uw wensen vastleggen in een codicil of wilsverklaring. Deze wilsverklaring kunt u ook gratis aanvragen via ons e-mailadres rina@uitvaartverzorgingrinauulders.nl

Werkwijze
Als u na een overlijden contact met ons op neemt, komen wij naar u toe en bespreken we, wat er in de komende dagen moet worden geregeld en op welke wijze we daaraan gestalte gaan geven. We nemen rustig de tijd en spreiden de beslissingen over de dagen uit. Zo kunt u passende keuzes maken. Wij denken met u mee en reiken u mogelijkheden en alternatieven aan.

U kunt hierbij denken aan:
• verzorging van de overledene
• opbaring thuis of elders
• het afscheid nemen
• begraven of cremeren
• keuze kist of andere mogelijkheden
• rouwvervoer
• bloemen en accessoires
• drukwerk

Eén contactpersoon
Wij hechten er zeer aan een goed contact met u te hebben, daarom werken wij met één contactpersoon per uitvaart, die alles regelt. De contactpersoon inventariseert uw wensen en zal deze zo goed mogelijk ten uitvoer brengen.

Nazorg
Enige tijd na de uitvaart nemen wij contact met u op om na te gaan of wij nog iets voor u kunnen betekenen. Te denken valt aan het uitzoeken en /of leveren van dankbetuigingen, een gedenksteen of gedenkplaat. Tevens kunnen wij u informeren over de vele mogelijkheden voor de bestemming van as.

uitvaart