Kosten

Vrije keuze
Uitvaartverzekeraars wekken vaak de indruk samen te werken met een vaste uitvaartverzorger of zelf de uitvaart te regelen. Hierdoor ontstaat vaak het idee dat men hiertoe verplicht is.

Dit is niet correct. U bent vrij in de keuze van de uitvaartverzorger/ondernemer. Ongeacht of uw uitvaart is verzekerd of niet en ongeacht bij welke vereniging of verzekering. Uitvaartverzorging Rina Uulders staat in alle gevallen garant voor een optimale uitvoering van de uitvaart.

Berekening van verzekeringspremie via Nuvema
Nuvema Uitvaartverzekeringen “prima keus” nuvema
Bij Uitvaartverzorging Rina Uulders streven we er naar om elke uitvaart zo goed mogelijk uit te voeren. Een juiste uitvoering van de persoonlijke wensen van de overledene, de wensen van de nabestaanden en de regionale gebruiken en tradities zijn hierbij erg belangrijk.De uitvaartkosten worden voornamelijk bepaald door de uitvaartwensen maar ook door het lokale prijsniveau. Een uitvaart in Overijssel verloopt en kost nu eenmaal niet hetzelfde als in ’t Gooi.

Wij onderkennen het belang dat de consument heeft om een passende voorziening te treffen voor de uitvaart. Een uitvaartverzekering kan daarom interessant zijn om de kosten van een uitvaart te dekken.

Lokale prijzen
Om deze doelstelling te bereiken geeft Uitvaartverzorging Rina Uulders jaarlijks de lokale prijzen van Ommen en omgeving door aan uitvaartverzekeraar Nuvema. Voor mensen uit de regio Ommen worden de uitvaartverzekeringen van Nuvema dan ook gebaseerd op deze prijzen. Hierdoor kan een opmaat gemaakte uitvaartverzekering worden aangeboden die aansluit bij de persoonlijke wensen én de lokale kosten.

Premie
Bij Nuvema kunt u, net als bij vele andere partijen op internet, de premie van een uitvaartverzekering berekenen.
De Consumentenbond adviseerde in haar gids uit 2012 te letten op zaken als de looptijd, soort uitvaartverzekering, keuzevrijheid van uitvaartverzorger en de te betalen premie. De natura uitvaartverzekering van Nuvema Uitvaartverzekeringen noemde ze hierbij “een prima keus”.

Voor andere vragen over de kosten kunt u altijd contact met ons opnemen.