Privacy

Uitvaartverzorging Rina Uulders, gevestigd aan Sluijerweg 8 7731 SZ Ommen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Uitvaartverzorging Rina Uulders
Sluijerweg 8
7731 SZ Ommen
+31 6 5066 1632

Rina Uulders is de Functionaris Gegevensbescherming van Uitvaartverzorging Rina Uulders Hij/zij is te bereiken via rina@uitvaartverzorgingrinauulders.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Uitvaartverzorging Rina Uulders verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via rina@uitvaartverzorgingrinauulders.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Uitvaartverzorging Rina Uulders verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Uitvaartverzorging Rina Uulders neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Uitvaartverzorging Rina Uulders) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan de periode waarvoor wij ze nodig hebben. Het kan voorkomen dat een langere bewaartermijn wordt gehanteerd omdat wij moeten voldoen aan wettelijke bewaartermijnen. Na verloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens vernietigd of opgeslagen in ons beveiligde archief. Dit archief wordt alleen door ons gebruikt voor statistische doeleinden. U heeft het recht om ons te verzoeken om uw persoonsgegevens (eerder) te verwijderen. Indien wij de persoonsgegevens die u wilt laten verwijderen nodig hebben om de overeenkomst met u uit te voeren, dan moeten wij de overeenkomst met u beëindigen als u een verzoek doet tot verwijdering van uw persoonsgegevens. Als u een verzoek doet tot verwijdering van persoonsgegevens die wij op grond van een wettelijke verplichting langer moeten bewaren, dan zullen wij uw verzoek weigeren. Onze bewaartermijnen zijn vastgelegd in een intern bewaartermijnenbeleid.

Delen van persoonsgegevens met derden
Uitvaartverzorging Rina Uulders verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Uitvaartverzorging Rina Uulders gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uitvaartverzorging Rina Uulders en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar rina@uitvaartverzorgingrinauulders.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Uitvaartverzorging Rina Uulders neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via rina@uitvaartverzorgingrinauulders.nl

Altijd bereikbaar

Uitvaartverzorging Rina Uulders is dag en nacht bereikbaar en staat graag voor u klaar.

Wensenformulier

Het is prettig om wensen vast te leggen. Zowel voor uzelf als voor de nabestaanden.
Gratis

Wat te doen bij overlijden?

Wanneer het overlijden van uw dierbare officieel is vastgesteld door een arts.
Belt u Rina Uulders Uitvaartverzorging.
Wij zijn dag en nacht bereikbaar.

Wij staan graag voor u klaar. Ongeacht hoe en of u verzekerd bent.